Monthly Archives: February 2014

Building Construction

  Emri i Projektit   Përshkrimi i Shërbimeve   Sherbime Supervizioni BKT Klienti: Banka Kombëtare Tregtare (BKT) Kohëzgjatja e Kontratës: 10/2016 – 11/2016 Qëllimi i Kontrates është mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit

Energy

\r\n \r\n \r\n \r\n Emri i Projektit \r\n   \r\n Përshkrimi i Shërbimeve \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Projektim dhe Mbikëqyrje e HEC Dragobia \r\n \r\n Klienti: Dragobia Hydropower\r\n\r\nKohëzgjatja e Kontratës:

Transportation

 \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Emri i Projektit \r\n   \r\n Përshkrimi i Shërbimeve \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n Studimi i trafikut dhe transportit në Bashkitë Sarandë dhe Gjirokastër \r\n \r\n

Last signed contract

ICE progress report

Unique HHP project for Balkan, realized from ICE staff with water pressure up to 1000m

ICE has signed agreements with international companies

ICE is member of ACITAD and FCIC